Showing all 7 results

Sản phẩm canh tác, sản xuất theo quy trình hữu cơ. Cam kết quy trình và chất lượng tốt nhất.

-50%

Rau ăn quả

BÍ XANH HỮU CƠ

60.000 30.000
-41%

Khuyến mãi

CÀ RỐT HỮU CƠ

85.000 50.000
-53%

Khuyến mãi

CÀ TÍM HỮU CƠ

75.000 35.000
-47%

Khuyến mãi

CẢI CHÍP HỮU CƠ

95.000 50.000
-68%

Khuyến mãi

DƯA CHUỘT HỮU CƠ

79.000 25.000
-50%

Rau ăn củ

SÚP LƠ HỮU CƠ

60.000 30.000
-50%

Khuyến mãi

XÀ LÁCH LOLO

120.000 60.000