cam kết của chúng tôi

Nông nghiệp tiên phong
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

An toàn, hữu cơ

Nông nghiệp tiên phong

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI

Tiêu chuẩn nghiêm ngặt

Nông nghiệp tiên phong

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Dễ dàng và minh bạch

Nông nghiệp tiên phong
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

An toàn, hữu cơ

Nông nghiệp tiên phong

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI

Tiêu chuẩn nghiêm ngặt

Nông nghiệp tiên phong

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Dễ dàng và minh bạch

Sản phẩm bán chạy

-68%

Khuyến mãi

DƯA CHUỘT HỮU CƠ

79.000 25.000
-50%

Khuyến mãi

XÀ LÁCH LOLO

120.000 60.000
-50%

Rau ăn quả

BÍ XANH HỮU CƠ

60.000 30.000
-41%

Khuyến mãi

CÀ RỐT HỮU CƠ

85.000 50.000
-47%

Khuyến mãi

CẢI CHÍP HỮU CƠ

95.000 50.000
-50%

Rau ăn củ

SÚP LƠ HỮU CƠ

60.000 30.000
-53%

Khuyến mãi

CÀ TÍM HỮU CƠ

75.000 35.000

Tất cả sản phẩm

-68%

Khuyến mãi

DƯA CHUỘT HỮU CƠ

79.000 25.000
-50%

Khuyến mãi

XÀ LÁCH LOLO

120.000 60.000
-50%

Rau ăn quả

BÍ XANH HỮU CƠ

60.000 30.000
-41%

Khuyến mãi

CÀ RỐT HỮU CƠ

85.000 50.000
-47%

Khuyến mãi

CẢI CHÍP HỮU CƠ

95.000 50.000
-50%

Rau ăn củ

SÚP LƠ HỮU CƠ

60.000 30.000
-53%

Khuyến mãi

CÀ TÍM HỮU CƠ

75.000 35.000

Tin tức & Sự Kiện